Regulamin i cennik

POLITYKA PRYWATNOŚCI

http://wroclawskaszkolaspiewu.pl/index.php/polityka-prywatnosci/

REGULAMIN

Regulamin Wrocławskiej Szkoły Śpiewu jest dostępny na stronie internetowej Szkoły. Rozpoczęcie nauki w Szkole (dokonanie pierwszej wpłaty) jest jednoznaczne z akceptacją jego postanowień.

Zajęcia we Wrocławskiej Szkole Śpiewu kierowane są zarówno do amatorów bez wcześniejszego przygotowania, do osób śpiewających hobbystycznie, jak i do zaawansowanych wokalistów.

Do Szkoły nie obowiązują egzaminy wstępne. Każdy może rozpocząć naukę w dowolnym momencie roku.

Szkoła prowadzi zajęcia indywidualne dla dzieci, młodzieży i dorosłych, zgodnie z ofertą dostępną na niniejszej stronie internetowej. Możliwe są także zajęcia w parach i grupowe, podlegają jednak odrębnym ustaleniom.

Terminy zajęć ustalane są indywidualnie. Z przyczyn organizacyjnych oraz dla zapewnienia optymalnej efektywności nauki zalecane jest wyznaczenie stałego terminu zajęć. Jeśli nie jest to możliwe, termin może być zmienny – w miarę dostępności sali i Trenerów.

Częstotliwość zajęć jest ustalana indywidualnie z Uczniem lub jego Opiekunem. Z punktu widzenia efektywności nauki zalecana częstotliwość to minimum 1 spotkanie w tygodniu.

Szkoła prowadzi również na odrębnych zasadach warsztaty i zajęcia grupowe, o których informuje na stronie internetowej i/lub w mediach społecznościowych.

ROZPOCZĘCIE NAUKI W SZKOLE

Naukę można rozpocząć w dowolnym momencie. Nauka odbywa się w trybie ciągłym, a Szkoła nie dzieli roku na semestry. Zajęcia odbywają się także w okresie wakacyjnym.

Rezerwacji terminu pierwszych zajęć można dokonać na trzy sposoby:

a) kontaktując się ze Szkołą pod numerem: +48 519 393 163

b) mailowo pod adresem wroclawskaszkolaspiewu@gmail.com

c) lub wypełniając formularz kontaktowy dostępny pod adresem: bit.ly/WSSformularz

W ciągu 24 godzin od rezerwacji terminu pierwszych zajęć należy przelać na konto Szkoły kwotę należną za te zajęcia (zgodnie z cennikiem poniżej) oraz przesłać potwierdzenie przelewu na adres wroclawskaszkolaspiewu@gmail.com. Brak wpłaty na konto w ciągu 24 godzin od momentu rezerwacji skutkuje anulowaniem umówionego terminu zajęć.

UMAWIANIE I ODWOŁYWANIE ZAJĘĆ

Terminy kolejnych zajęć można umawiać na dwa sposoby:

a) Podczas zajęć można bezpośrednio u Trenera umówić się na termin kolejnego spotkania.

b) Poza zajęciami terminy kolejnych zajęć należy ustalać zawsze przez kontakt ze Szkołą pod numerem: +48 519 393 163 lub mailowo pod adresem wroclawskaszkolaspiewu@gmail.com.

Odwoływać zajęcia można WYŁĄCZNIE kontaktując się ze Szkołą pod numerem: +48 519 393 163 lub mailowo pod adresem wroclawskaszkolaspiewu@gmail.com.

Ustalony termin zajęć można odwołać bez konsekwencji najpóźniej do 19:00 dnia poprzedzającego ten termin. Odwołanie zajęć po tym terminie skutkuje uznaniem ich za przeprowadzone. Za zajęcia odwołane po terminie obowiązuje pełna odpłatność.

Dla zachowania ciągłości nauki, w ramach dokonanej płatności w przypadku zajęć odwołanych po terminie Szkoła prześle Uczniowi mailem ćwiczenia do wykonania we własnym zakresie.

PŁATNOŚCI

Zajęcia rozliczane są raz w miesiącu.

Po zakończeniu miesiąca kalendarzowego Uczeń w przeciągu tygodnia otrzyma drogą mailową zestawienie przeprowadzonych zajęć wraz z należnymi kwotami. Zestawienie to jednocześnie jest rachunkiem.

W przypadku zrealizowania większej liczby zajęć w miesiącu Uczniowi przysługują rabaty od ceny podstawowej, zgodnie z zasadami określonymi w cenniku poniżej. Warunkiem przyznania rabatu jest terminowe dokonywanie płatności.

Rachunek obejmuje zajęcia zrealizowane oraz odwołane po terminie i nieodwołane (niezapowiedziana nieobecność Ucznia).

Uczeń (lub Opiekun) zobowiązany jest dokonać płatności terminie określonym w rachunku.

Płatności należy dokonać przelewem bankowym. Dane do przelewu zostaną przesłane mailowo.

OFERTA I CENNIK WROCŁAWSKIEJ SZKOŁY ŚPIEWU

 ZAJĘCIA INDYWIDUALNE
 RODZAJ ZAJĘĆ CZAS TRWANIA CENA
EMISJA GŁOSU (ŚPIEW, GŁOS W MOWIE) 45 minut 100 zł
60 minut 130 zł
ZAJĘCIA WSPOMAGAJĄCE REHABILITACJĘ GŁOSU 45 minut 120 zł
60 minut 150 zł
IMPROWIZACJA WOKALNA 45 minut 120 zł
60 minut 150 zł
AKOMPANIAMENT – PIANINO 45 minut 100 zł
60 minut 130 zł
AKOMPANIAMENT – GITARA 45 minut 100 zł
60 minut 130 zł
FONETYKA ANGIELSKA 45 minut 120 zł
60 minut 150 zł
RYTMIKA / KSZTAŁCENIE SŁUCHU 45 minut 100 zł
60 minut 130 zł
TEORIA MUZYKI 45 minut 100 zł
60 minut 130 zł
HOME RECORDING / PRODUKCJA MUZYCZNA 45 minut 120 zł
60 minut 150 zł
SONGWRITING 45 minut 120 zł
60 minut 150 zł
INTERPRETACJA PIOSENKI, ZAJĘCIA AKTORSKIE 45 minut 120 zł
60 minut 150 zł
RELAKSACJA / MUZYKOTERAPIA 30 minut 75 zł
45 minut 130 zł
60 minut 150 zł
 ZAJĘCIA W PARACH / GRUPOWE CZAS TRWANIA CENA
45 minut 60 zł / spotkanie / os.
60 minut 80 zł / spotkanie / os.
120 minut 130 zł / spotkanie / os.
ZAJĘCIA DLA DZIECI 5-6 LAT CZAS TRWANIA CENA
30 minut 70 zł

Rabaty od cen regularnych:
8-11 zajęć w miesiącu: -4%

12-15 zajęć w miesiącu: -5%

16-19 zajęć w miesiącu: -8%

20-23 zajęcia w miesiącu: -10%

24 zajęcia w miesiącu i więcej: -12%

Warunkiem przyznania rabatu jest terminowe opłacanie należności.

INNE USŁUGI

Oprócz zajęć indywidualnych Szkoła oferuje inne usługi muzyczne, takie jak:

  • Stworzenie podkładu piosenki
  • Aranżacja utworu
  • Stworzenie tekstu piosenki
  • Stworzenie zapisu nutowego utworu
  • Warsztaty muzyczne
  • Oprawa artystyczna wydarzeń

Szczegóły oraz cena usługi ustalane są indywidualnie w zależności od potrzeb Zamawiającego.