Regulamin i cennik

REGULAMIN

OFERTA

Zajęcia we Wrocławskiej Szkole Śpiewu kierowane są zarówno do amatorów bez wcześniejszego przygotowania, do osób śpiewających hobbystycznie, jak i do zaawansowanych wokalistów.

Do Szkoły nie obowiązują egzaminy wstępne. Każdy może rozpocząć naukę w dowolnym momencie roku.

Szkoła prowadzi zajęcia indywidualne dla dzieci, młodzieży i dorosłych, zgodnie z ofertą dostępną na stronie internetowej wroclawskaszkolaspiewu.pl oraz w załączniku do niniejszego regulaminu. Zajęcia trwają 45, 60 lub 90 minut.

Cennik zajęć dostępny jest na stronie internetowej Szkoły oraz w załączniku do niniejszego regulaminu.

Terminy zajęć ustalane są indywidualnie. Z przyczyn organizacyjnych oraz dla zapewnienia optymalnej efektywności nauki zalecane jest wyznaczenie stałego terminu. Jeśli nie jest to możliwe, termin może być zmienny – w miarę dostępności sali i Trenerów.

Częstotliwość zajęć jest ustalana indywidualnie z Uczniem. Z punktu widzenia efektywności nauki zalecana częstotliwość to minimum 1 spotkanie w tygodniu.

Szkoła prowadzi również na odrębnych zasadach warsztaty i zajęcia grupowe, o których informuje na stronie internetowej i/lub w mediach społecznościowych.

ROZPOCZĘCIE NAUKI W SZKOLE

Naukę można rozpocząć w dowolnym momencie. Szkoła nie dzieli roku na semestry. Zajęcia odbywają się także w okresie wakacyjnym.

Rezerwacji terminu pierwszych zajęć można dokonać na trzy sposoby:

a) kontaktując się ze Szkołą pod numerem: +48 519 393 163

b) mailowo pod adresem wroclawskaszkolaspiewu@gmail.com

c) lub wypełniając formularz kontaktowy dostępny pod adresem: bit.ly/WSSformularz

W ciągu 24 godzin od rezerwacji terminu zajęć należy przelać na konto Szkoły kwotę należną za te zajęcia (zgodnie z cennikiem w załączniku) oraz przesłać potwierdzenie przelewu na adres wroclawskaszkolaspiewu@gmail.com. Brak wpłaty na konto w ciągu 24 godzin od momentu rezerwacji skutkuje anulowaniem umówionego terminu zajęć.

UMAWIANIE I ODWOŁYWANIE ZAJĘĆ

Terminy kolejnych zajęć można umawiać na dwa sposoby:

a) Podczas zajęć można bezpośrednio u Trenera umówić się na termin kolejnego spotkania.

b) Poza zajęciami terminy kolejnych zajęć należy ustalać zawsze przez kontakt ze Szkołą pod numerem: +48 519 393 163 lub mailowo pod adresem wroclawskaszkolaspiewu@gmail.com.

Odwoływać zajęcia można WYŁĄCZNIE kontaktując się ze Szkołą pod numerem: +48 519 393 163 lub mailowo pod adresem wroclawskaszkolaspiewu@gmail.com.

Ustalony termin zajęć można odwołać bez konsekwencji najpóźniej do 19:00 dnia poprzedzającego ten termin. Odwołanie zajęć po tym terminie skutkuje uznaniem ich za przeprowadzone.

Za zajęcia odwołane po terminie obowiązuje pełna odpłatność.

Szkoła zastrzega sobie prawo odwołania ustalonego zajęć bez konsekwencji najpóźniej do 19:00 dnia poprzedzającego umówiony termin zajęć. Jeśli zajęcia zostaną odwołane przez Szkołę po tym terminie, zostaną one odrobione bezpłatnie poza stałym terminem zajęć.

PŁATNOŚCI

Zajęcia rozliczane są raz w miesiącu.

Po zakończeniu miesiąca kalendarzowego Uczeń w przeciągu tygodnia otrzyma drogą mailową zestawienie przeprowadzonych zajęć wraz z należnymi kwotami. Zestawienie to jednocześnie jest rachunkiem.

W przypadku zrealizowania większej liczby zajęć w miesiącu Uczniowi przysługują rabaty od ceny podstawowej, zgodnie z zasadami określonymi w załączonym cenniku.

Rachunek obejmuje zajęcia zrealizowane oraz odwołane po terminie.

Uczeń zobowiązany jest dokonać płatności w ciągu 7 dni od wystawienia rachunku.

Płatności można dokonywać przelewem lub gotówką w siedzibie Szkoły (za wyjątkiem pierwszej lekcji, za którą należy wykonać przedpłatę przelewem).

Dane do przelewu:

Wrocławska Szkoła Śpiewu

Piłsudskiego 32/1B, 50-033 Wrocław

Nr konta bankowego: 69 1160 2202 0000 0004 5514 8685

INFORMACJE O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

 Administratorem danych osobowych Uczniów jest firma FUSION Patrycja Obara z siedzibą przy ul. Piłsudskiego 32/1b we Wrocławiu, e-mail: wroclawskaszkolaspiewu@gmail.comreprezentowana przez Patrycję Obarę.

W sprawach związanych z danymi proszę kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych, e-mail: wroclawskaszkolaspiewu@gmail.com.

Dane będą przetwarzane wyłącznie w celu świadczenia usług edukacyjnych przez Szkołę: zapisy na zajęcia, prowadzenie dokumentacji procesu nauki (Karty Ucznia z notatkami z zajęć), przesyłanie materiałów dydaktycznych czy dokumentów związanych ze świadczeniem usług (rachunki, faktury, zaktualizowany regulamin), a także, za zgodą Ucznia, przesyłanie informacji o warsztatach czy innych wydarzeniach z życia Szkoły.

Trenerom szkoły w celu prawidłowej realizacji usług określonych w regulaminie udostępniane będzie informacja na temat imienia i nazwiska Ucznia. Uczeń sam może przekazać Trenerowi dane kontaktowe.

Dane będą przechowywane przez okres 1 roku od zakończenia nauki.

Ma Pan/i prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.

OFERTA I CENNIK WROCŁAWSKIEJ SZKOŁY ŚPIEWU

 ZAJĘCIA INDYWIDUALNE
 RODZAJ ZAJĘĆ CZAS TRWANIA CENA
ŚPIEW 45 minut 75 zł
60 minut 100 zł
GŁOS W MOWIE 45 minut 75 zł
60 minut 100 zł
ZAJĘCIA AKTORSKIE 45 minut 105 zł
60 minut 140 zł
AKOMPANIAMENT – PIANINO 45 minut 75 zł
60 minut 100 zł
AKOMPANIAMENT – GITARA 45 minut 75 zł
60 minut 100 zł
FONETYKA ANGIELSKA 45 minut 105 zł
60 minut 140 zł
RYTMIKA / KSZTAŁCENIE SŁUCHU 45 minut 75 zł
60 minut 100 zł
TEORIA MUZYKI 45 minut 75 zł
60 minut 100 zł
HOME RECORDING / PRODUKCJA MUZYCZNA 45 minut 105 zł
60 minut 140 zł
SONGWRITING 45 minut 105 zł
60 minut 140 zł
INTERPRETACJA PIOSENKI 45 minut 105 zł
60 minut 140 zł
IMPROWIZACJA WOKALNA 45 minut 105 zł
60 minut 140 zł
RUCH SCENICZNY 45 minut 75 zł
60 minut 100 zł
 ZAJĘCIA W PARACH / GRUPOWE
 RODZAJ ZAJĘĆ CZAS TRWANIA CENA
ZAJĘCIA UMUZYKALNIAJĄCE DLA DZIECI 0-3 LAT 30 minut 35 zł / spotkanie
ZAJĘCIA DLA DZIECI 4-6 LAT 45 minut 50 zł / spotkanie
ZAJĘCIA DLA DZIECI 7-12 LAT 60 minut 55 zł / spotkanie
ZAJĘCIA DLA MŁODZIEŻY 13-16 LAT 60 minut 55 zł / spotkanie
ZAJĘCIA DLA OSÓB OD 17 ROKU ŻYCIA WZWYŻ 60 minut 55 zł / spotkanie

Rabaty od cen regularnych (z wyłączeniem pakietów):
8-11 zajęć w miesiącu: -4%

12-15 zajęć w miesiącu: -5%

16-19 zajęć w miesiącu: -8%

20-23 zajęcia w miesiącu: -10%

24 zajęcia w miesiącu i więcej: -12%