Regulamin

REGULAMIN

OFERTA

Zajęcia we Wrocławskiej Szkole Śpiewu kierowane są zarówno do amatorów bez wcześniejszego przygotowania, do osób śpiewających hobbystycznie, jak i do zaawansowanych wokalistów.

Do Szkoły nie obowiązują egzaminy wstępne. Każdy może rozpocząć naukę.

Szkoła prowadzi zajęcia indywidualne dla dzieci, młodzieży i dorosłych, zgodnie z ofertą dostępną na stronie internetowej wroclawskaszkolaspiewu.pl oraz w załączniku do niniejszego regulaminu.

Zajęcia trwają 45 lub 60 minut, zgodnie z ofertą dostępną na stronie internetowej Szkoły oraz w załączniku do niniejszego regulaminu.

Cennik zajęć dostępny jest na stronie internetowej Szkoły oraz w załączniku do niniejszego regulaminu.

Terminy zajęć ustalane są indywidualnie.Z przyczyn organizacyjnych oraz dla zapewnienia optymalnej efektywności nauki zalecane jest wyznaczenie stałego terminu. Jeśli nie jest to możliwe, termin może być zmienny.

Częstotliwość zajęć jest ustalana indywidualnie z Uczniem. Z punktu widzenia efektywności nauki, zalecana częstotliwość to minimum 1 spotkanie w tygodniu.

Szkoła prowadzi również na odrębnych zasadach warsztaty i zajęcia grupowe, o których informuje na stronie internetowej i/lub w mediach społecznościowych.

ROZPOCZĘCIE NAUKI W SZKOLE

Naukę można rozpocząć w dowolnym momencie. Szkoła nie dzieli roku na semestry. Zajęcia odbywają się także w okresie wakacyjnym.

Rezerwacji terminu pierwszych zajęć można dokonać na trzy sposoby:

a) kontaktując się ze Szkołą pod numerem: +48 519 393 163

b) mailowo pod adresem wroclawskaszkolaspiewu@gmail.com

c) lub wypełniając formularz kontaktowy dostępny pod adresem: bit.ly/WSSformularz

W ciągu 24 godzin od rezerwacji terminu zajęć należy przelać na konto Szkoły kwotę należną za te zajęcia (zgodnie z cennikiem w załączniku) oraz przesłać potwierdzenie przelewu na adres wroclawskaszkolaspiewu@gmail.com.

Brak wpłaty na konto w ciągu 24 godzin od momentu rezerwacji skutkuje anulowaniem umówionego terminu zajęć.

KONTYNUACJA NAUKI W SZKOLE

W przypadku kontynuacji nauki po pierwszej lekcji Uczeń zobowiązany jest opłacić 4 lekcje z góry.

Pierwszy pakiet 4 zajęć jest ważny 5 tygodni od momentu zakupu.

W przypadku kontynuacji nauki po zakończeniu pierwszego pakietu sposób rozliczeń zmienia się na comiesięczny (szczegóły w §5 PŁATNOŚCI).

UMAWIANIE I ODWOŁYWANIE ZAJĘĆ

Terminy kolejnych zajęć można umawiać na dwa sposoby:

a) Podczas zajęć można bezpośrednio u Trenera umówić się na termin kolejnego spotkania. Termin od razu zostaje wpisany do kalendarza i zarezerwowany. Można w ten sposób także jednorazowo zarezerwować wszystkie terminy zajęć na kolejny miesiąc nauki.

b) Poza zajęciami terminy kolejnych zajęć należy ustalać zawsze przez kontakt ze Szkołą pod numerem: +48 519 393 163 lub mailowo pod adresem wroclawskaszkolaspiewu@gmail.com. Ze względów organizacyjnych nie jest możliwe umawianie zajęć bezpośrednio u Trenerów w sytuacji innej niż wymieniona w podpunkcie a.

Odwoływać zajęcia można WYŁĄCZNIE kontaktując się ze Szkołą pod numerem: +48 519 393 163 lub mailowo pod adresem wroclawskaszkolaspiewu@gmail.com.

Ustalony termin zajęć można odwołać bez konsekwencji najpóźniej do 19:00 dnia poprzedzającego. Odwołanie zajęć po tym terminie skutkuje uznaniem ich za przeprowadzone.

Za zajęcia odwołane po terminie obowiązuje pełna odpłatność.

Szkoła zastrzega sobie prawo odwołania ustalonego zajęć bez konsekwencji najpóźniej do 19:00 dnia poprzedzającego. Jeśli zajęcia zostaną odwołane przez Szkołę po tym terminie, zostaną one odrobione bezpłatnie poza stałym terminem zajęć.

PŁATNOŚCI

 Po zrealizowaniu pierwszego pakietu zajęć, kolejne zajęcia dla uproszczenia rozliczane są raz w miesiącu, ostatniego dnia miesiąca, na podstawie rachunku wystawionego przez Szkołę.

Uczeń może także wykupić płatny z góry miesięczny pakiet zajęć skrojony na miarę jego potrzeb, w specjalnej cenie (szczegóły w ofercie).

W przypadku zrealizowania większej liczby zajęć w miesiącu Uczniowi przysługują rabaty od ceny podstawowej, zgodnie z zasadami określonymi w załączonym cenniku.

Rachunek obejmuje zajęcia zrealizowane oraz odwołane po terminie.

Uczeń zobowiązany jest dokonać płatności w ciągu 7 dni od wystawienia rachunku.

Płatności można dokonywać przelewem lub gotówką w siedzibie Szkoły.

Dane do przelewu:

FUSION Patrycja Obara

Piłsudskiego 32/1B, 50-033 Wrocław

NIP: 8992400929, REGON: 020234171

Nr konta bankowego: 18 1950 0001 2006 4405 3242 0001

Na życzenie Ucznia Szkoła wystawia faktury.

INFORMACJE O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

 Administratorem danych osobowych Uczniów jest firma FUSION Patrycja Obara z siedzibą przy ul. Piłsudskiego 32/1b we Wrocławiu, e-mail: wroclawskaszkolaspiewu@gmail.comreprezentowana przez Patrycję Obarę.

W sprawach związanych z danymi proszę kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych, e-mail: wroclawskaszkolaspiewu@gmail.com.

Dane będą przetwarzane wyłącznie w celu świadczenia usług edukacyjnych przez Szkołę: zapisy na zajęcia, prowadzenie dokumentacji procesu nauki (Karty Ucznia z notatkami z zajęć), przesyłanie materiałów dydaktycznych czy dokumentów związanych ze świadczeniem usług (rachunki, faktury, zaktualizowany regulamin), a także, za zgodą Ucznia, przesyłanie informacji o warsztatach czy innych wydarzeniach z życia Szkoły.

Trenerom szkoły w celu prawidłowej realizacji usług określonych w regulaminie udostępniane będzie informacja na temat imienia i nazwiska Ucznia. Uczeń sam może przekazać Trenerowi dane kontaktowe.

Dane będą przechowywane przez okres 1 roku od zakończenia nauki.

Ma Pan/i prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.

OFERTA I CENNIK WROCŁAWSKIEJ SZKOŁY ŚPIEWU

 

ZAJĘCIA INDYWIDUALNE

 

 

RODZAJ ZAJĘĆ

 

CZAS TRWANIA CENA
ŚPIEW 45 minut 75 zł
60 minut 100 zł
GŁOS W MOWIE 45 minut 75 zł
60 minut 100 zł
ZAJĘCIA AKTORSKIE 45 minut 105 zł
60 minut 140 zł
AKOMPANIAMENT – PIANINO 45 minut 75 zł
60 minut 100 zł
AKOMPANIAMENT – GITARA 45 minut 75 zł
60 minut 100 zł
FONETYKA ANGIELSKA 45 minut 105 zł
60 minut 140 zł
RYTMIKA / KSZTAŁCENIE SŁUCHU 45 minut 75 zł
60 minut 100 zł
TEORIA MUZYKI 45 minut 75 zł
60 minut 100 zł
HOME RECORDING / PRODUKCJA MUZYCZNA 45 minut 105 zł
60 minut 140 zł
SONGWRITING 45 minut 105 zł
60 minut 140 zł
INTERPRETACJA PIOSENKI 45 minut 105 zł
60 minut 140 zł
IMPROWIZACJA WOKALNA 45 minut 105 zł
60 minut 140 zł
RUCH SCENICZNY 45 minut 75 zł
60 minut 100 zł
 

ZAJĘCIA W PARACH / GRUPOWE

 

 

RODZAJ ZAJĘĆ

 

CZAS TRWANIA CENA
ZAJĘCIA UMUZYKALNIAJĄCE DLA DZIECI 0-3 LAT 30 minut 35 zł / spotkanie
ZAJĘCIA DLA DZIECI 4-6 LAT 45 minut 50 zł / spotkanie
ZAJĘCIA DLA DZIECI 7-12 LAT 60 minut 55 zł / spotkanie
ZAJĘCIA DLA MŁODZIEŻY 13-16 LAT 60 minut 55 zł / spotkanie
ZAJĘCIA DLA OSÓB OD 17 ROKU ŻYCIA WZWYŻ 60 minut 55 zł / spotkanie
 

PAKIETY SPECJALNE (WAŻNE MIESIĄC OD MOMENTU ZAKUPU)

 

 

PAKIET

 

LICZBA LEKCJI CENA
PAKIET PODSTAWY

Zakres materiału: emisja głosu, rytmika, kształcenie słuchu, ćwiczenia oddechowe, dykcja, artykulacja

8 (2 w tygodniu) 570 zł
PAKIET MOWA

Zakres materiału: emisja głosu, dykcja, artykulacja, ćwiczenia oddechowe, higiena głosu

8 (2 w tygodniu) 570 zł
PAKIET ŚPIEW

Zakres materiału: emisja głosu, dykcja, artykulacja, kształcenie słuchu, podstawy improwizacji i interpretacji piosenki

12 (3 w tygodniu) 850 zł
PAKIET SCENA

Zakres materiału: emisja głosu, interpretacja piosenki, improwizacja wokalna, ruch sceniczny

12 (3 w tygodniu) 1030 zł
PAKIET KOMPLETNY

Zakres materiału: emisja głosu, rytmika, kształcenie słuchu, interpretacja piosenki, improwizacja wokalna, akompaniament, ruch sceniczny

16 (4 w tygodniu) 1290 zł
PAKIET TWÓRCA

Zakres materiału: emisja głosu, teoria muzyki, akompaniament na gitarze i/lub pianinie, songwriting, home recording / produkcja muzyczna

20 (5 w tygodniu) 1540 zł
PAKIET SKROJONY NA MIARĘ

Skontaktuj się z nami

ZASADA JEST PROSTA:

Powiedz nam, jaki masz cel, jaki budżet chcesz przeznaczyć na swój rozwój wokalny i ile możesz na to poświęcić czasu, a nasz zespół pedagogów opracuje program nauczania dopasowany do Twoich potrzeb

Rabaty od cen regularnych (z wyłączeniem pakietów):

8-11 zajęć w miesiącu: -4%

12-15 zajęć w miesiącu: -5%

16-19 zajęć w miesiącu: -8%

20-23 zajęcia w miesiącu: -10%

24 zajęcia w miesiącu i więcej: -12%