Gabrysia Cybuch

Gabriela Cybuch – flecistka, muzykoterapeutka i nauczycielka śpiewu. Absolwentka studiów magisterskich na Akademii Muzycznej we Wrocławiu na kierunku Kompozycja i Teoria muzyki, specjalność muzykoterapia. Flecistka i wokalistka czynnie działająca przy licznych projektach muzycznych (Fox in the Box, Bethel, Francis Tuan, NOLI, zespół Nikoli Wardy) i współpracująca przy projektach teatralnych. Współpracuje z Dolnośląskim Centrum Psychoonkologii i Rehabilitacji, gdzie prowadzi zajęcia z zakresu terapii tańcem i muzykoterapii. Pasje muzyczne łączy z pracą muzykoterapeutyczną. Prowadzi zajęcia z zakresu relaksacji, pokazując jak wielką rolę spełnia ona w życiu człowieka. Zajmuje się również prowadzeniem warsztatów dla dzieci i dorosłych oraz wystąpień dotyczących muzykoterapii i pracy z ciałem.

Przekazuje innym, że ze śpiewu i muzyki można czerpać satysfakcję, niezależnie od posiadanych umiejętności. Radość płynąca z doświadczania sztuki prowadzi do zadowolenia z własnego życia. Pomaga w otwarciu się na samego siebie i innych ludzi. Prowadzi do wyzwolenia zablokowanych w ciele emocji oraz do stanów odprężenia i poczucia oderwania się od rzeczywistego świata.